Logo Web

Verdeler van alcoholtesters en drugstesten voor professionelen en particulieren

Actieve en passieve ademtest

Er bestaat verwarring over wat nu bedoeld wordt met de termen actieve ademtest en passieve ademtest.

Voordat we de betekenis van deze termen toelichten is het belangrijk de twee mogelijke resultaten van een ademtest in aanschouw te nemen:
> Een kwantitatieve meting van iemands alcoholgehalte door analyse van lucht uit de diepe longblaasjes of alveolaire lucht. Deze manier van testen wordt in het algemeen uitgevoerd indien men wil weten of het alcoholgehalte boven of onder een vooraf bepaald promillage – anders dan nul – is.
> Een kwalitatieve alcoholmeting om te zien of er enige alcohol in het lichaam aanwezig is. De hoeveelheid is niet van belang. Deze manier van testen wordt uitgevoerd in landen waar het verboden is met enige alcohol op te rijden. Het is ook algemeen gebruik in bedrijven en het leger waar nultolerantie heerst of bij medische instellingen waar alcoholpatiënten onder controle staan.

Laten we nu kijken naar de drie mogelijke types van ademafname:

Actief
Hierbij blaast de persoon in het toestel via een mondstuk om zodoende een ademmonster van diepe longlucht of alveolaire lucht af te leveren. Het is , uiteraard, alleen in de alveolair dat er volledige overeenstemming bestaat tussen de longlucht en het bloed, dus alleen door het analyseren van diepe longlucht kan een goede kwantitatieve meting van het AAG (ademalcoholgehalte) of BAG (bloedalcoholgehalte) verkregen worden.

Actief, zonder mondstuk
Bij politiecontroles, bij toegangscontroles bij discotheken of evenementen of bij intensieve bedrijfscontroles zullen de meeste personen 0,00 promille hebben. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk en tegen minimale kost te kunnen testen teneinde de enkelen die wel onder invloed zijn er uit te kunnen halen. Vervolgens kunnen deze personen eventueel verdere testen ondergaan.

Bij deze testmethode blaast de persoon actief (dus met medewerking) in het toestel, maar zonder fysiek contact. Dit betekent dat er geen nieuw mondstuk voor elke test nodig is. Meestal wordt voor deze methode een trechtervormig opzetstuk gebruikt, dat af en toe met een vochtig doekje schoongemaakt kan worden.

Passief
Zoals de naam suggereert, moet de geteste persoon bij een echt passief toestel niets doen. Het toestel neemt zelf een luchtmonster. De tijdsduur van de luchtafname moet voldoende lang zijn om zeker te zijn dat de persoon uitademt of praat tijdens de monsterafname. Dergelijk testen kunnen worden gebruikt indien een persoon bewusteloos is of niet wil meewerken. Ook kan het gebruikt worden om te meten of er in een bepaalde – afgesloten – ruimte, bijvoorbeeld een auto of bouwkeet, alcohol aanwezig is.

Omdat er geen controle op het ademmonster is en dus geen zekerheid over wat precies gemeten wordt, is het mogelijk dat veel lagere waarden of zelfs een nulmeting verkregen wordt, terwijl de geteste persoon wel degelijk onder invloed is.

Contactgegevens

Alcoline vof
Rijkmakerlaan 9A
2910 Essen
België
Tel.: 03-633.15.35
info@alcoline.be

Vergelijk producten

VERGELIJKING (0)

Reset lijst
Vergelijk Reset lijst