Logo Web

Verdeler van alcoholtesters en drugstesten voor professionelen en particulieren

BAG en AAG

Bloedalcoholgehalte (BAG) en ademalcoholgehalte (AAG)

De ademanalyse is gebaseerd op het vaste verband dat bestaat tussen de hoeveelheid alcohol die men geconsumeerd heeft en het percentage alcohol in de uitgeademde lucht.

Rond de kleine longblaasjes (zogenaamde alveoli) lopen fijn vertakte bloedaderen. Bij de longblaasjes vindt dan ook de wisselwerking plaats tussen lucht in de longblaasjes en alcohol in het bloed.  Het principe van de ademanalyse is gebaseerd op de veronderstelling dat er een vaste verhouding bestaat tussen de alcoholconcentratie in het bloed in de onmiddellijke omgeving van de alveoli en de alcoholconcentratie afgescheiden in de lucht, die zich bevindt in de alveoli.

Praktisch gezien zouden er zich problemen kunnen voordoen met het luchtmonster dat gemeten wordt. Het wordt namelijk afgenomen bij de mond en kan in apparatuur terecht komen die zich niet op lichaamstemperatuur maar op omgevingstemperatuur bevindt. De apparatuur is dan ook zodanig geconstrueerd dat deze problemen worden ondervangen.

Voorts komen bij de uitdamping van de alcohol vanuit het bloed naar de lucht in de alveoli de alcoholmoleculen in een groter volume terecht. De concentratie van de alcohol in het bloed en de concentratie van de alcohol in de uitgeademde lucht is dus verschillend. Er dient dan ook om een vergelijking te maken tussen bloedalcoholgehalte (BAG) en ademalcoholgehalte (AAG) een omrekening te geschieden. Een onder laboratoriumomstandigheden vastgestelde omrekeningsfactor is niet altijd bruikbaar. Eigenlijk heeft elk mens zijn eigen specifieke omrekeningsfactor die mede bepaald wordt door de fysiologische eigenschappen van de betreffende persoon.

De omrekeningsfactor tussen BAG en AAG is dus bij alle mensen niet van eenzelfde wetmatige grootheid. Tel daarbij op de transportproblematiek van de uitgeademde lucht, dan blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat een omrekeningsfactor van 2300 in de praktijk veilig gebruikt kan worden en dus daarmee rekenende , dat een AAG nooit hoger uit zal vallen dan een BAG.

Het omgekeerde kan in sommige situaties wel het geval zijn. In de wetgeving is voor een apart AAG gekozen om discussies over deze omrekeningsfactor te vermijden. Immers bij een BAG bovende 0,5 promille is de relatie tot veilig kunnen besturen aangetoond en zo is dat dan ook evident bij een AAG van gelijkwaardige grootte.

Verhouding BAG – AAG

De wetgever heeft de grens voor het nog mogen besturen van een voertuig gesteld op 0,5 promille BAG.  De toestellen die door de politie worden gebruikt geven echter een meetwaarde in AAG. Daarom volgt hieronder een formule om een BAG om te rekenen naar AAG en andersom. De BAG-norm is milligram alcohol per milliliter bloed. De AAG-norm is microgram alcohol per 1000 milliliter uitgeademde lucht.  1 milligram is 1000 microgram, dus 0,5 mg/ml bloed = 500 mg/1000 ml bloed = 500.000 microgram/1000 ml bloed. Deze hoeveelheid delen door de omrekeningsfactor 2300 voor lucht is 500.000 : 2300 = 220 microgram/1000 ml lucht.

AAG naar BAG = AAG x 2300/1.000.000

BAG naar AAG = BAG x 1.000.000/2300

Omgerekend komt dus afgerond een BAG van 0,5 promille overeen met een AAG van 220 microgram/1000 ml lucht of 0,22 mg/l lucht.

Een BAG van 0,8 promille geeft 0,35 mg/l en

Een BAG van 0,2 promille geeft 0,09 mg/l

Contactgegevens

Alcoline vof
Rijkmakerlaan 9A
2910 Essen
België
Tel.: 03-633.15.35
info@alcoline.be

Vergelijk producten

VERGELIJKING (0)

Reset lijst
Vergelijk Reset lijst