Logo Web

Verdeler van alcoholtesters en drugstesten voor professionelen en particulieren

Alcoholintoxicatie of dronkenschap? De risico's

alcoholintoxicatie - dronkenschap

Alcoholintoxicatie of dronkenschap?

Het is hierbij belangrijk het verschil te onderstrepen tussen een vervolging voor overdreven alcoholintoxicatie en dronkenschap. Er gelden verschillende boetes voor verboden alcoholintoxicatie  in België.

Alcoholintoxicatie: U kan worden vervolgd wanneer u de wettelijk toegelaten grens van alcoholintoxicatie heeft overschreven.

Dronkenschap: Men kan spreken van dronkenschap wanneer de desbetreffende persoon zodanig onder de invloed van drank is dat hij de blijvende controle over zijn daden heeft verloren.

In sommige gevallen kunnen personen dronken bevonden worden wanneer zij de wettelijk toegelaten grens van alcoholintoxicatie nog NIET bereikt hebben. Uiteraard kan het ook zijn dat personen een heel hoge graad van alcoholintoxicatie vertonen zonder dronken te zijn.

Lees meer over dronkenschap (ga naar Wetgeving "Dronkenschap")

NIEUWE BOETES VANAF 01.07.2014: Onmiddellijke inningen, minnelijke schikkingen en risico op vervolging voor politierechtbank

Het koninklijk besluit van 25 juni 2014 wijzigt het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft (Belgisch Staatsblad van 30 juni 2014).

Tussen 0.5-0.8 promille alc. of tussen 0,22-0,35mg/l AOL

 • Rijbewijs: U zal een onmiddellijk rijverbod van 3 uren krijgen.
 • Geldboete: Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 170€.
 • Rechtbank? Bij niet betaling en/of vervolging riskeert U een boete van 150€ -3000€ en een rijverbod.
Tussen 0.8 en 1.01 promille alc. of tussen 0,35-0,44 mg/l AOL
 • Rijbewijs: U zal een onmiddellijk rijverbod van 6 uren krijgen. De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van de overtreder is een mogelijkheid wanneer zijn rijgedrag als ‘gevaarlijk’ wordt omschreven.
 • Geldboete: Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 400,00€
 • Rechtbank? Bij niet betaling en/of vervolging riskeert U een boete tussen de 1200-12.000 euro en een rijverbod.
Tussen 1.2-1.15 promille alc. of tussen 0,44-0,50 mg/l AOL
 • Rijbewijs: U zal een onmiddellijk rijverbod van 6 uren krijgen. De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is een mogelijkheid wanneer het rijgedrag als ‘gevaarlijk’ wordt omschreven.
 • Gelboete: Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 550€
 • Rechtbank? Bij niet betaling van de minnelijke schikking en/of vervolging riskeert U een boete tussen 1200€-12.000€ en er zal een rijverbod toegekend worden (8 dagen tot 5 jaar).
Tussen de 1.15-1.49 promille alc. of tussen 0,50-0,65 mg/l AOL
 • Rijbewijs: U zal een onmiddellijk rijverbod van 6 uren krijgen. De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van de overtreder is een mogelijkheid wanneer zijn rijgedrag als ‘gevaarlijk’ wordt omschreven.
 • Geldboete: Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 1.200€.
 • Rechtbank? Bij niet betaling van de minnelijke schikking en/of vervolging riskeert U een boete tussen 1.200€-12.000€ en er zal een rijverbod toegekend worden (8 dagen tot 5 jaar).
Meer dan 1.6 promille alc. of meer dan 0,65 mg/l AOL
 • Rijbewijs: De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende 15 dagen is een feit.
 • Geldboete: Onmiddellijke inning of een minnelijke schikking is uitgesloten.
 • Rechtbank? U wordt in elk geval gedagvaard. Er zal altijd een boete van 1200 €-12.000€ worden toegekend en een rijverbod (8 dagen tot 5 jaar).
Professionele bestuurder (vanaf 01.01.2015 !)
 • Tussen 0,09-0,22mg/l AOL: Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 100€
 • Tussen 0,22-0,35mg/l AOL: Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 170€.

Dronkenschap of soortgelijk (drugs, geneesmiddelen, enzo)

 • Rijbewijs: De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende 15 dagen is een feit.
 • Geldboete: Onmiddellijke inning of een minnelijke schikking zijn uitgesloten.
 • Rechtbank? U wordt in elk geval gedagvaard. Er zal altijd een boete van 1200 €-12.000€ en een rijverbod worden toegekend alsook het slagen in verschillende proeven en onderzoeken.
Bij weigering ademtest, ademanalyse of bloedproef
 • Rijbewijs: De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende 15 dagen is ook hier een feit.
 • Geldboete: Minnelijke schikking van 700 € is mogelijk.
 • Rechtbank? Indien u moet voorkomen zal een boete van 1200 €-12.000€ en een rijverbod worden toegekend.
Herhaling boete alcohol
Bij 2de of 3de veroordeling voor dronken rijden of rijden onder invloed dan lopen de boetes en andere bestraffingen fors op.
 • Eerste herhaling binnen 3 jaar : €400-€5000
 • Tweede herhaling binnen 3 jaar : €800-€10000
Alcoholmisbruik en een ongeval
Wanneer u een ongeval veroorzaakt terwijl u dronken achter het stuur zit, dan worden de boetes voor alcohol in België en straffen voor het rijden onder invloed verzwaard met :
 • Dronken rijden bij een ongeval met gewonden: rijverbod van minimum 3 maanden, verplichte rijexamens en mogelijk opleggen van een alcoholslot.
 • Dronken rijden bij een ongeval met dodelijke slachtoffers: rijverbod van minimum 6 maanden, verplichte examens en mogelijk opleggen van een alcoholslot.

Uitgesloten van de mogelijkheid tot een onmiddellijke inning of minnelijke schikking

 • Indien overtreder minder is dan 18 jaar oud;
 • In geval van meerdere overtredingen (gelijktijdig vastgesteld) en één van de overtredingen geen aanleiding kan geven tot deze procedure.

U MOET VERSCHIJNEN VOOR DE POLITIERECHTER:

1. Eerste overtreding

 • 0.22 tot 0.35 mg/l of 0.5 tot 0.8 promille: Geldboete van 150 – 3.000 euro.

Bij een ademtest van 0.22 en minder dan 0.35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse van 0.5 en minder dan 0.8 g/l riskeert met een geldboete van 150 – 3000 euro.

 • 0.35 mg/l of hoger en 0.8 promille of meer: Geldboete van 1.200 – 12.000 euro.

Bij een ademtest van 0.35 of meer mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse van tenminste 0.8 g/l riskeert men een geldboete van 1200 – 12000 euro.

 • Professionele bestuurders: 0,09 mg/l tot 0,22 mg/l (in werking vanaf 01.01.2015): Geldboete van 150 – 3.000 euro.

Voor bestuurders die een voertuig besturen waarvoor een rijbewijs, of een als zodanig geldend bewijs van de categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E vereist is of

bestuurders die personen vervoeren met een voertuig van een andere rijbewijscategorie, maar waarvoor dezelfde medische voorschriften gelden als voor de bestuurders van de vorige groep, wordt het alcohollimiet verlaagt:

§ 3. De in de eerste paragraaf bedoelde gehalten van alcoholconcentratie per liter uitgeademde alveolaire lucht zijn respectievelijk ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht en, voor wat betreft de alcoholconcentratie per liter bloed, ten minste 0,2 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed, wanneer de bestuurder.

Voor personen die een voertuig of een rijdier besturen, of een bestuurder begeleiden met het oog op scholing, op een openbare plaats, is het verboden te besturen of te begeleiden, of zelfs daartoe aanstalten te maken indien er een alcoholconcentratie is van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht.

2. Bij herhaling binnen de 3 jaar

 • Verdubbeling van de verdubbeling van de boetes voor alcohol in België
 • Bovendien moet de rechter verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor minimum drie maanden uitspreken en het herstel van dit recht afhankelijk maken van het slagen voor vier examens en onderzoeken.

3. Bij een nieuwe herhaling binnen de drie jaar na de 2de veroordeling

 • Verdubbeling van de gevangenisstraffen en de geldboetes die vermeld werden bij de eerste herhaling.
 • Indien er twee overtredingen opnieuw worden begaan binnen drie jaar, spreekt de rechter bovendien het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig uit voor minimum zes maanden en maakt hij het herstel van dit recht afhankelijk van het slagen van vier examens en onderzoeken.
 • Indien er drie of meer overtredingen opnieuw worden begaan, spreekt de rechter bovendien het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig uit voor ten minste negen maanden en maakt hij het herstel van dit recht afhankelijk van het slagen voor vier examens en onderzoeken.

4. Rijverbod gekoppeld aan het alcoholslot?

 • Indien de rechter geen definitief rijverbod uitspreekt voor een van de overtredingen; alcoholintoxicatie (art. 34§2) - dronkenschap (art. 35) of in geval van herhaling (art. 36)), kan de geldigheid van het rijbewijs worden beperkt tot motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot.Raadpleeg onze database met uitspraken en vonnissen!
Opgelet:  deze straffen hebben alleen betrekking tot uw alcoholmisbruik. Daarbuiten riskeert u ook een veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen of onvrijwillige doodslag.
 
Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard dan wenst u wellicht ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf. Het advocatenkantoor Into Law heeft gedurende jaren vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in volledig Vlaanderen en Brussel. U kan deze hier ontdekken.
 

Contactgegevens

Alcoline vof
Rijkmakerlaan 9A
2910 Essen
België
Tel.: 03-633.15.35
info@alcoline.be

Vergelijk producten

VERGELIJKING (0)

Reset lijst
Vergelijk Reset lijst