Logo Web

Verdeler van alcoholtesters en drugstesten voor professionelen en particulieren

CAO 100

Testen op alcohol en drugs mag op het werk
Op 1 april 2009 hebben werkgevers en werknemers na drie jaar onderhandelen een cao ondertekend waarin het afnemen van alcohol- en drugstest bij werknemers staat geregeld. Alle bedrijven die onder de cao vallen hebben een jaar de tijd gekregen om hun beleid hieromtrent in een beleidsverklaring vast te leggen. Met ingang van 1 april 2010 is de cao officieel ingegaan.

Het akkoord maakt een einde aan een discussie die sinds 2006 aan de gang is. Toen kwam uit dat brandweerlui in Antwerpen op willekeurige basis controles moesten ondergaan. In een reactie daarop begonnen de sociale partners aan overleg. Tot grote vreugde van de werkgevers is 'alcoholgebruik nu uit de taboesfeer gehaald'. En de vakbonden zijn blij dat er 'nu eindelijk voorwaarden zijn' die de werkgevers moeten volgen.

Zo mogen de tests bestaan uit een ademtest, over een lijn lopen of het installeren van een alcoholslot in een wagen. Bloed- of urinetests mogen niet. Ook mag de uitslag niet automatisch dienen om iemand te ontslaan. Er is een hele reeks van regels die werkgevers moeten volgen voor ze de tests mogen afnemen.

De tests moeten passen in een preventiebeleid. Er moeten regels worden vastgelegd over het gebruik van alcohol in de refter, het occasioneel gebruik bij bedrijfsfeestjes, wat te doen bij acute dronkenschap, wie de testen mag afnemen, enz.

De procedure om tot zo'n beleid te komen verloopt in principe in twee fasen:

In de eerste fase - de oriëntatiefase - zal op initiatief van de werkgever een stuurgroep worden samengesteld, waarvan de grootte uiteraard afhankelijk is van de grootte van de onderneming, maar waar de verschillende partijen hun zeg in moeten kunnen hebben. Naast de directie zijn dat bijv. de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en een syndicale afvaardiging. De stuurgroep stelt een ontwerp van beleids- of intentieverklaring op met als doel een consensus te krijgen tussen alle geledingen. Deze verklaring kan in het arbeidsreglement worden opgenomen zonder verdere procedure.

In de tweede fase dient de in de eerste fase opgestelde beleids- of intentieverklaring wel conform de normale procedure in het arbeidsreglement te worden vastgelegd.

Hoewel de wetgever met deze cao 100 een interessant kader biedt voor goede afspraken tussen werkgevers en werknemers, biedt het ook veel ruimte voor interpretatie en zijn er dus nog veel onduidelijkheden.
Wilt u er meer over weten, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u een exemplaar van cao 100 bezorgen en hopelijk al uw vragen beantwoorden.

Contactgegevens

Alcoline vof
Rijkmakerlaan 9A
2910 Essen
België
Tel.: 03-633.15.35
info@alcoline.be

Vergelijk producten

VERGELIJKING (0)

Reset lijst
Vergelijk Reset lijst