Logo Web

Verdeler van alcoholtesters en drugstesten voor professionelen en particulieren

Dronkenschap

Wat riskeert u?

Voor zover u wordt vervolgd en veroordeeld tot dronkenschap, dan riskeert u:

 • een geldboete van 200 tot 2000 euro (x opdeciemen komt dit op 1200 tot 12.000 euro)
 • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar
 • opgelegde herstelonderzoeken
 • (mogelijkheid tot het opleggen van een alcoholslot)

Wat is dronkenschap?

Art. 35 Wegverkeerswet definieert dit als volgt:
 • Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro en met het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste een maand en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat met name ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen.

Met andere woorden kan dronkenschap omschreven worden als een toestand waarin iemand zich bevindt, door het drinken van alcoholische dranken of inname van andere stoffen, waardoor het handelen van die persoon onsamenhangend, onconventioneel en irrationeel is en waarmee vast komt te staan dat hij/zij de bestendige controle over zijn/haar handelen heeft verloren.

(Voor meer informatie over alcoholintoxicatie,  zie het artikel Alcoholintoxicatie of dronkenschap? De risico's.)

In geval van herhaling

Herhaling binnen de drie jaar van 0.35 of meer mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse van tenminste 0.8 g/l of dronkenschap riskeert:
 • Een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar  
 • en/of een geldboete van 2400 – 30000 euro,
 • en het verval van het recht tot sturen van 3 maand tot 5 jaar of voorgoed.
In geval van een nieuwe herhaling binnen 3 jaar na de 2e veroordeling worden de geldboeten en gevangenisstraffen verdubbeld.

Wat is het gevolg van een veroordeling wegens dronkenschap?

 • Iedereen heeft de wettelijke verplichting een BA-verzekering af te sluiten voor zijn/haar voertuig.
 • Deze verzekering betaalt de schade aan derden.
 • De verzekering is verplicht om eerst de schade te betalen geleden door de andere partijen.

Komt het tot een veroordeling voor dronkenschap én wordt hierbij het oorzakelijk verband met het ongeval vastgesteld dan mag de verzekering de betaalde som bij u terugvorderen.

Voor meer gespecialiseerde informatie of om een accuratie inschatting van uw straf of boete te krijgen, neem dan contact op met Intolaw.

Contactgegevens

Alcoline vof
Rijkmakerlaan 9A
2910 Essen
België
Tel.: 03-633.15.35
info@alcoline.be

Vergelijk producten

VERGELIJKING (0)

Reset lijst
Vergelijk Reset lijst