Logo Web

Verdeler van alcoholtesters en drugstesten voor professionelen en particulieren

Vernieuwde Le Ballon alcohol tester, beter én milieuvriendelijker

 

 

Beste klant,

Met plezier kondigen we u de lancering van onze nieuwe alcoholtester voor eenmalig gebruik aan. Deze voldoet aan de eisen van de nieuwe REACH regelgeving met betrekking tot de bescherming van mens en milieu.

 

 BalNoChrom


In overeenstemming met artikel 56 van de Europese regelgeving zal het met ingang van 21 september 2017 voor fabrikanten verboden zijn om op chroom gebaseerde grondstoffen te gebruiken of commercialiseren. Alle fabrikanten van alcoholtesters voor eenmalig gebruik dienen deze wetgeving te respecteren teneinde het milieu en de gezondheid van gebruikers te beschermen.

Hoewel onze alcoholtester slechts een zeer laag chroomgehalte bevat (minder dan 0,1%) heeft CONTRALCO er voor gekozen om zich te conformeren aan het REACH reglement door het verwijderen van het chroom uit het product lang voor de toepassing van de Europese richtlijn.

Onze nieuwe, gepatenteerde formule biedt ook andere voordelen bij het gebruik:

Het nieuwe product is:

 

>  LEESBAARDER: het nieuwe reagens is wit en verkleurt rood in de aanwezigheid van alcohol. Aflezen van het kleurcontrast wordt hiermee nog gemakkelijker.

>  GEMAKKELIJKER: het aflezen wordt eenvoudiger want er is geen centrale ring meer om te zien of de verkleuring over de limiet gaat. Zodra er een verkleuring optreedt is er sprake van een overschrijding van de toegestane limiet. Is er geen verkleuring dan is de gebruiker onder de limiet. Het aflezen is dus objectiever.

>  EENVOUDIGER: ook het gebruik van het product is eenvoudiger. Het maakt niet meer uit op welke manier de tube in de ballon gestoken wordt. Men kan zich niet meer vergissen.

>  SNELLER: de reagens is sneller dan die van het huidige product. De kleurverandering gebeurt bij kamertemperatuur in minder dan een minuut, terwijl dat bij de huidige reagens 2-15 minuten duurt.

 

Wat betreft de normering is dit product gecertificeerd volgens de eisen van de laatste norm NFX20-702 (versie 2014) dat dient als referentie voor het toekennen van het NF-merk.

 
CONTRALCO heeft altijd de promotie van dit "label" ondersteund. Voor dit soort product is het de enige echte garantie op betrouwbaarheid en kwaliteit, zowel in Frankrijk als internationaal.

De nieuwe standaard is opgesteld om aan de NF alcoholtesters een zeer hoog betrouwbaarheidsniveau toe te kennen.

De prestatievereisten voor alcoholtesters voor eenmalig gebruik zijn volgens de nieuwe NF-standaard op bepaalde criteria zelfs strenger dan die in Europese en internationale standaards gelden voor elektronische alcoholtesters voor privé en professioneel gebruik, inclusief de wettelijk gehomologeerde toestellen waarvan de testresultaten juridische bewijskracht hebben.

Bij wijze van voorbeeld:

>  een betrouwbaarheid van 100% is vereist voor alle testen die uitgevoerd worden met de referentiewaarden (0,2 g/l of 0,5 g/l)

>  de werking van het product wordt gecontroleerd na opslag van de toestellen onder extreme condities van -20˚C tot +70˚C en een luchtvochtigheidsgraad van 95%.

>  de werking van het product is getest onder verschillende lichtsterktes, zowel dag- als nachtlicht.

 

Deze nieuwe eisen hebben geleid tot een aanzienlijke stijging van de kosten voor het testen in het officiële laboratorium. We hebben alle nodige stappen ondernomen om de vernieuwing van het NF-certificaat te verkrijgen. Ons nieuwe product verkreeg de norm in september 2016.

De prijs van het nieuwe product wordt ook beïnvloed door:

>  meer dan twee jaar onderzoek naar de stabiliteit van de reagens. Het definitieve reagens werd geselecteerd uit meer dan 68 verschillende reagens die we hebben getest op alle temperaturen en onder verschillende condities.

>  het fabricatieproces duurt langer en vereist extra controles

>  de grondstofprijzen voor de productie van de nieuwe reagens zijn hoger

>  de prijs van de testen uitgevoerd door het LNE om de NF-standaard te verkrijgen

Contralco levert dit product standaard vanaf september. Alcoline levert vanaf 1 augustus alleen nog het nieuwe product.

De naleving van de REACH-vereisten leidt dus tot een - geringe - verhoging van de prijs.

Tenslotte, er zijn producten in de markt die beweren "conform met het decreet van juni 2015" te zijn. Wij maker u erop attent dat de bijlage van dit decreet vereist, dat men een testrapport kan overleggen dat door een door COFRAC geaccrediteerd laboratorium is opgesteld. Wij bevelen onze klanten ten zeerste aan dit testrapport op te vragen om zo de betrouwbaarheid van de producten naar de consument toe te kunnen garanderen. Inderdaad, veel producten zullen niet slagen voor de test.

 

 

Contactgegevens

Alcoline vof
Rijkmakerlaan 9A
2910 Essen
België
Tel.: 03-633.15.35
info@alcoline.be

Vergelijk producten

VERGELIJKING (0)

Reset lijst
Vergelijk Reset lijst