Logo Web

Verdeler van alcoholtesters en drugstesten voor professionelen en particulieren

Automobilist met tien bier op krijgt alcoholslot

DEN HAAG - Automobilisten die gepakt worden met acht tot tien glazen bier op krijgen in Nederland vanaf mei volgend jaar een alcoholslot in de auto. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft dat besloten.

© Well-co

Woensdag informeert ze de Tweede Kamer, aldus een woordvoerster.
Bij acht tot tien glazen bier is sprake van een alcoholpromillage van 1,3. Bij een alcoholslot moet de automobilist eerst blazen om de auto gestart te kunnen krijgen.

Goede aarde
De invoering van het alcoholslot valt in goede aarde bij de ANWB, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het Nederlands instituut voor alcoholbeleid STAP.
Door het alcoholslot is er tenminste controle over het gedrag van probleemdrinkers, meer dan bij het inleveren van het rijbewijs alleen, zegt VVN.
Ook prijst de verkeersorganisatie het feit dat het alcoholslot ook registreert wanneer een automobilist met een slok te veel op toch probeert de auto te starten. ''De automobilist wordt dan ook nog eens aangesproken op zijn gedrag'', aldus een woordvoerder van de organisatie.


Zorg
Ook de ANWB is positief. Wel bestaat er bij de bond de zorg dat het alcoholslot omzeild kan worden als een beschonken automobilist de auto van een ander leent of iemand anders laat blazen. "De maatregel moet tijdig geëvalueerd worden, zodat er aanpassingen kunnen worden aangebracht mocht dit nodig zijn", aldus een woordvoerder van de ANWB.

"Maar we zijn positief", aldus de woordvoerder. Volgens de ANWB is een kwart van de verkeersdoden slachtoffer van een ongeval waarbij alcohol in het spel was.

Aanvulling
STAP ziet het alcoholslot als een "belangrijke aanvulling voor een specifieke doelgroep", aldus STAP-directeur Wim van Dalen. Wel zou het instituut graag zien dat het alcoholslot breder ingevoerd wordt als preventiemiddel.

"Het alcoholslot wordt gebruikt als laatste redmiddel voor een kleine doelgroep, die van de zware drinkers. Het risico ervan is dat het middel een reputatie krijgt van een strafproduct. Maar het zou juist preventief ingezet moeten worden, bijvoorbeeld bij beroepschauffeurs", aldus Van Dalen. De STAP-directeur doet een appel op de autobranche om het imago van het alcoholslot op te krikken.
Met een alcoholslot zijn inmiddels proeven gedaan. Uit internationaal onderzoek komt volgens Schultz van Haegen verder naar voren dat met een alcoholslot notoire drankrijders veel minder snel in herhaling vallen. De minister informeert woensdag de Tweede Kamer.

Tweede Kamer
In de Tweede Kamer wordt het plan van de VVD-minister wisselend ontvangen. VVD-Kamerlid Charlie Aptroot ziet het helemaal niet zitten. Hij denkt dat alcoholverslaafden het systeem heel makkelijk kunnen omzeilen door een ander te laten blazen of door een andere auto te gebruiken.

''Schijnveiligheid'', noemt hij het idee van de bewindsvrouw. Hij wil simpelweg dat rijders met te veel alcohol op forser worden aangepakt door hun rijbewijs in te nemen. Pas na een medische keuring krijgen ze wat hem betreft de mogelijkheid om hun rijbewijs opnieuw te halen.

PVV
PVV'er James Sharpe staat ook niet te juichen. ''Het probleem zit 'm bij de verslaafde. Die laat zich echt niet afschrikken door zo'n slot. Die mensen zijn ziek en zieke mensen mogen niet achter het stuur. Ik wil dat deze mensen eruit worden gefilterd. Zij mogen niet meedoen aan dit programma'', aldus Sharpe.

PvdA'er Lea Bouwmeester plaatst ook haar vraagtekens. Zij vermoedt dat verslaafden makkelijk in een andere auto kunnen gaan zitten, twitterde ze woensdag. CDA'er Sander de Rouwe wil het systeem wel een kans geven.
''In andere landen is het een succes. Het is heel goed om mensen met een alcoholprobleem aan te pakken. Ze gaan echt niet een ander laten blazen. Die ander gaat toch niet naast iemand zitten die stomdronken de weg op wil gaan?''
© ANP
bron: nu.nl, 10/11/2010

Openbaar alcoholgebruik onder 16 strafbaar

DEN HAAG - Alcohol drinken onder de 16 jaar wordt strafbaar. Tieners riskeren straks een boete als ze op te jonge leeftijd met drank worden aangetroffen in het café, op het terras of in de sportkantine.


Dat staat in een wetsvoorstel waarmee het kabinet het alcoholgebruik van de Nederlandse jeugd hoopt terug te dringen.
De aanpassing van de Drank- en Horecawet wordt vrijdag besproken in de ministerraad. Supermarkten, slijters en cafés zijn al strafbaar als zij alcohol verkopen aan jongeren onder de 16 jaar. Het kabinet wil nu ook de jongere zelf beboeten als die in het openbaar bier drinkt. Tieners die op straat alcohol in hun tas hebben of worden betrapt met een glas in de hand in publiek toegankelijke ruimtes, lopen kans op een bekeuring.

Alcoholverkoop
Er komt geen verbod op schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Het vorige kabinet was nog van plan om gemeenten bij wijze van experiment zelf te laten bepalen of ze alcoholverkoop aan jongeren onder de 18 jaar willen verbieden. Dat viel echter voordat het experiment was ingegaan en het nieuwe kabinet gaat er niet mee door, tot teleurstelling van veel lokale bestuurders.

In de Tweede Kamer waren PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks en SGP tegen de experimenten. Zij vreesden 'alcoholtoerisme' tussen de gemeenten, als jongeren in de ene gemeente pas op hun achttiende alcohol zouden kunnen kopen en in de buurgemeente al op hun zestiende.

De nadruk van de ministers Opstelten (Veiligheid) en Schippers (Volksgezondheid) ligt nu vooral op het terugdringen van alcoholgebruik onder 16-minners. Wetenschappelijk onderzoek maakte de afgelopen jaren steeds duidelijker dat alcoholgebruik op jonge leeftijd schadelijk is voor de hersenen en andere organen in de groei.

Verslaving
Alcoholconsumptie op jonge leeftijd verhoogt ook het risico op verslaving later. Jongeren lopen een groter risico op alcoholvergiftiging. De Nederlandse jongeren horen nu bij de stevigste drinkers van Europa. Het merendeel van de 12-jarigen heeft al eens alcohol gedronken.

Bij het strafbaar stellen van alcoholbezit voor 16-minners gaat het uitdrukkelijk om de publiek toegankelijke ruimte. De formulering betekent echter geen aanpak van de zogenoemde zuipketen. Dat zijn formeel geen publieke ruimtes. De keten staan op het platteland meestal op privéterrein en zijn informeel toegankelijk voor vriendengroepen.

Volkskrant, Gijs Herderscheê, Kim van Keken − 10/02/11

Veel alcoholisten nemen zelf slot in auto

DEN HAAG - Tientallen automobilisten die regelmatig dronken achter het stuur kruipen, hebben zelf een alcoholslot in de auto laten installeren. Op deze manier kunnen ze niet meer rijden als ze te diep in het glaasje hebben gekeken.

Video Small Bekijk video

Bij een alcoholslot moet de automobilist eerst blazen om de auto gestart te krijgen. Op die manier wordt gecontroleerd of een bestuurder met een slok te veel op wil gaan rijden.

Volgens het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en Veilig Verkeer Nederland zou een grootschalige invoer van een alcoholslot in het verkeer op jaarbasis enkele tientallen doden en vele honderden gewonden in het verkeer kunnen voorkomen.

Verplicht
Automobilisten die worden gepakt met acht tot tien glazen bier op, zouden vanaf mei zo’n slot verplicht in hun voertuig moeten krijgen.
Veel Kamerleden lieten minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) in november echter weten nog niet overtuigd te zijn van een goede werking van het alcoholslot.
Zij vragen zich onder meer af of echte alcoholverslaafden wel in aanmerking moeten komen voor zo'n maatregel en of het slot makkelijk te omzeilen is.
Als het gaat om incidentele probleemdrinkers, kan het slot misschien wel soelaas bieden, denken de parlementariërs.

Extra maatregel
Ze willen nog wel weten of het slot fungeert als een extra maatregel of ter vervanging van een vroegere werkwijze om alcohol in het verkeer tegen te gaan.
De bewindsvrouw beloofde de Tweede Kamer binnen afzienbare termijn een nieuwe brief te sturen waarin ze haar plannen uitlegt om een alcoholslot in te voeren.

Bron: nu.nl - 25 januari 2011

In een economische crisis wordt zwaarder gedronken

Economische crisissen leiden tot een groter alcoholprobleem. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Miami. Onderzoeksleider Michael French, directeur van de Health Economics Research Group aan de Amerikaanse universiteit, merkt op dat het zogenaamde comazuipen toeneemt naarmate de werkloosheidscijfers stijgen. French voegt er aan toe dat het fenomeen zowel bij mannen als vrouwen kan worden opgemerkt.


"Eerder onderzoek wees aan dat een economische crisis leidde tot een verbetering van de gezondheid," aldus het webmagazine Medical Xpress. "Daarbij werd ervan uitgegaan dat door de grotere werkloosheid minder geld beschikbaar was voor potentieel ongezond gedrag, zoals een overdreven alcoholconsumptie. Die stelling wordt echter door de studie van de University of Miami tegengesproken, want daar wordt benadrukt dat een verslechtering van de economische omstandigheden het misbruik en de afhankelijkheid van alcohol doen toenemen."

"Ook personen die nog steeds werk hebben, laten tijdens economische dalperiodes een grotere alcoholconsumptie optekenen," merkt Michael French op. "Dat heeft wellicht te maken met de psychologische impact van een economische crisis, die de vrees op het verlies van zijn baan doet toenemen." Uit het onderzoek blijkt dat een hogere opleiding en een hoger inkomen ook het fenomeen van het comazuipen lijkt te doen toenemen. Een huwelijksband en kinderen hebben daarentegen een beperkende invloed. (MH)

Alcoholslot geen miskleun

De resultaten van het Europese DRUID-onderzoek wijzen uit dat bestuurders bij een zwaar ongeval vaak dronken en/of high zijn. De Belgische bestuurders blijken meer nog dan elders hardleers – 38 % van de zwaargewonde autobestuurders zit boven de toegestane 0.5 promille en bijna 10% heeft cannabis gebruikt. De onderliggende vaststelling is níet nieuw. De mix van alcohol en rijden vormt een dodelijke cocktail. Dat weten we al langer dan vandaag. Ook de recepten blijven dezelfde. Eens om de zoveel tijd klinkt de roep om de pakkans te verhogen, de boetes op te trekken, de alcohollimiet te verlagen en de preventiecampagnes te versterken. Een krachtdadiger optreden is nodig. Daarnaast bestaat er een belangrijk nieuw preventief middel voor hardleerse bestuurders. Maar, zoals met alles wat nieuw is, roept ook het alcoholslot weerstand op.

Enkele politierechters hebben het niet hoog op met zo’n alcoholslot. Ze vinden de kostprijs onverantwoord hoog. De installatie van een alcoholslot en het volgen van een bijhorend omkaderingsprogramma kost de overtreder in totaal om en bij de 3 000 euro. Dat bedrag situeert zich dus in de lagere regionen van de mogelijke geldboetes die rechters kunnen uitspreken en die variëren van 1 100 tot 11 000 euro. De wet voorziet expliciet dat de kosten voor het alcoholslot kunnen afgetrokken worden van de opgelegde geldboete. Het maakt met andere woorden geen verschil voor de portemonnee van de overtreder of hij tot een geldboete van 3 000 euro wordt veroordeeld of tot een even hoge geldboete en een alcoholslot waarvan de kost aftrekbaar is van de boete. Voor dezelfde prijs krijgt hij of zij er een omkaderingsprogramma – een soort afkickprogramma, zo je wil – bovenop. Een maatregel die in tegenstelling tot een loutere geldboete wél een blijvend effect kan ressorteren. En juist dat is van belang bij hardleerse bestuurders.

Bovendien, argumenteren de politierechters, bestaan er voldoende andere strafmaatregelen om dronken bestuurders uit het verkeer te houden. Het is echter zo dat een harde kern van probleemdrinkers niet afgeschrikt wordt door geldboetes, gevangenisstraffen of een verval van het recht op sturen. In het beste geval zitten ze hun straf uit en gaan ze daarna opnieuw in de fout. Voor België bestaan hierover geen cijfers maar in Nederland werd vastgesteld dat ongeveer 1 op de 3 veroordeelden binnen de 3 jaar opnieuw voor de rechtbank moet verschijnen voor dezelfde feiten. In het slechtste geval kruipen ze ondanks hun rijverbod toch gewoon achter het stuur. Het zijn rijdende tijdbommen. Voor dergelijke bestuurders vormt een alcoholslot een bijkomende fysieke barrière.

In Nederland gaat men drastisch te werk. Iedereen die betrapt wordt met een promillage van meer dan 1.3 krijgt vanaf het najaar een alcoholslot opgelegd. Ook alcoholisten krijgen een alcoholslot. De Nederlandse overheid baseert zich hiervoor op onderzoek dat een alcoholslot beter voor de veiligheid werkt dan een totaal rijverbod. De automobilisten moeten het slot zelf betalen. Hier in België wordt het aan de rechter overgelaten om de beoordelen in welke situatie een alcoholslot geschikt is. Voor een bestuurder die een eerste keer veroordeeld wordt, zal een alcoholslot inderdaad een eerder overdreven kostelijke maatregel zijn. Voor de recidivist die voor de zoveelste keer tegen de lamp loopt, is de prijs dan weer klein als je weet dat je er mensenlevens mee kan redden. Het alcoholslot moet niet te pas en te onpas worden opgelegd. Het is aan de rechter om te oordelen. Maar dat er gevallen bestaan waarin de toepassing opportuun is, staat als een paal boven water. Het is dan ook te hopen dat onbekend niet onbemind maakt. Nadat het alcoholslot eindelijk gehomologeerd is geraakt en de omkaderingsinstellingen erkend, moet het alle kansen krijgen die het verdient. Zeker in een land waar meer nog dan elders alcohol een grote risicofactor blijkt te zijn in het verkeer.
posted by Jef van den Bergh, volksvertegenwoordiger CD&V op blogpost.com 

Van 0,5 naar 0,2 of 0,0 promille?

 
Alcoholcontrole.jpg(image/jpeg)

Uit de statistieken van de alcoholcontroles blijkt voldoende dat alcohol drinken niet samengaat met autobesturen. Daarom wil staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, het toegelaten promille van alcohol in het blad verlagen van 0,5 naar 0,2. Febetra wil nog strengere maatregelen.

Naar aanleiding van het voorstel van Staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, herhaalt FEBETRA haar vraag om de alcohollimiet voor vrachtwagenchauffeurs te verlagen naar 0 promille.

Het gebruik van alcohol en drugs op de werkvloer is een problematiek waarmee alle sectoren geconfronteerd worden.

In de sector van het goederenvervoer over de weg zijn de mogelijke materiële en lichamelijke gevolgen van alcohol/drugsgebruik niet alleen veel groter, maar ook veel zichtbaarder.

FEBETRA vindt dat rasechte professionals, zoals vrachtwagenchauffeurs, een voorbeeldfunctie inzake verkeersveiligheid hebben. Een vrachtwagenchauffeur die onder invloed zou rijden, is een gevaar op de weg. Bij 0,5 pro mille is immers het risico op een dodelijk ongeval 2,5 groter.

In de overtuiging dat alcohol/drugs en rijden niet samen gaan en dat alle maatregelen die een positief effect hebben op de verkeersveiligheid aangemoedigd moeten worden, pleit FEBETRA om het gebruik door beroepschauffeurs van alcoholische dranken en van alle producten die een gelijkaardig effect hebben, te verbieden tijdens de werkgerelateerde uren.

 

Redactie Auto & Verkeer
 

14 redenen waarom sommige mensen sneller dronken worden dan andere

'Hij drinkt iedereen onder tafel’ is een populaire uitdrukking in het uitgaansleven, die doorgaans wordt gebruikt om aan te geven dat iemand een betere weerstand tegen alcohol heeft dan iemand anders.
The Wall Street Journal onderzocht waarom sommige mensen sneller door alcohol worden beïnvloed dan anderen en kwam tot 14 conclusies.

 1. Zogenaamde alcohol-‘shots ’ -kleine hoeveelheden sterke drank- worden sneller in het bloed opgenomen dan een biertje of een glas wijn.
 2. Op een nuchtere maag drinken heeft een grotere invloed op je reflexen dan wanneer je alcohol inneemt bij een maaltijd.
 3. Vrouwen en oudere mensen worden sneller dronken dan mannen en jongere mensen.
 4. Koolzuurhoudende dranken maken je sneller dronken omdat het gas de maagwand irriteert, wat de alcohol sneller de bloedbaan doet bereiken.
 5. De zogenaamde breezers maken je niet sneller dronken ook al lijkt dat wel zo. Dat komt vooral omdat men vaak meer van die zoete drankjes opheeft dan men zelf denkt.
 6. Aziaten hebben genetische kenmerken die maken dat ze bij de inname van zeer kleine hoeveelheden alcohol al snel dronken worden en dat ook hun hart dan sneller gaat slaan.
 7. Vermoeidheid, stress, ziekte en depressie kunnen de impact van alcohol sterk verhogen.
 8. De lever kan niet meer dan één alcoholische consumptie per uur afbreken. Wie dus één uur over een glas wijn doet, zal moeilijk dronken worden. Wanneer meer dan één alcoholische drank per uur wordt ingenomen of wanneer men snel gaat drinken wordt de lever overweldigd. Het exces aan alcohol dat de lever niet kan verwerken bereikt dan snel de bloedstroom en alle organen van het lichaam, het brein inbegrepen. Eens dat is gebeurd kan enkel de tijd die toestand omkeren. Koffie en water drinken of een douche nemen zullen je alerter maken, maar het alcoholgehalte in je lichaam zal daardoor niet verminderen.
 9. Eten wanneer je alcohol drinkt is altijd goed omdat je lichaam meer tijd krijgt om de alcohol op te nemen. Een klep in je maag zorgt ervoor dat wanneer je eet, je maag vooraleer ze het voedsel doorstuurt, korte tijd wordt afgesloten om de spijsvertering te bevorderen. Zonder die stop bereikt de alcohol sneller je dunne darm en je lever.
 10. Wat je eet is van ondergeschikt belang. Vet vertraagt de doorgang naar de darmen, maar niet veel. Ook wie melk drinkt vóór hij alcohol tot zich neemt, zal daarvan amper het effect zien.
 11. Zware mensen worden minder snel dronken dan magere mensen om de eenvoudige reden dat hun lichaam meer water bevat en de alchol dus minder effect sorteert.
 12. De lever van oudere mensen heeft meer tijd odig om de alcohol af te breken dan die van jonge mensen, doch alcoholgebruik zal makkeliker het brein van jonge mensen beschadigen dan dat van oudere mensen. Waarom? Het brein van jonge mensen bevindt zich nog in een ontwikkelingsstadium.
 13. Menstruerende vrouwen hebben 10% minder tijd nodig om alcohol in het lichaam af te breken.
 14. Regelmatige en zware drinkers raken minder snel geïntoxiceerd dan onregelmatige drinkers omdat hun lever meer Cytochrome P450 IIE1 produceert, een enzyme dat alcohol afbreekt. 

Contactgegevens

Alcoline bvba
Mansionstraat 20
2990 Wuustwezel
België
Tel.: 03-633.15.35
Fax: 03-633.02.74
info@alcoline.be

Vergelijk producten

VERGELIJKING (0)

Reset lijst
Vergelijk Reset lijst